NOTA LEGAL

LA TETA Menjar & Beure: tots els drets reservats

Les fotografies, imatges i textos continguts en aquesta web són propietat exclusiva de LA TETA Menjar & Beure.

En cap cas l’accés a la pàgina implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial de tals drets, ni concedeix dret algun d’utilització, reproducció o comunicació pública dels continguts sense l’autorització de LA TETA Menjar & Beure.

Última modificació d’aquesta pàgina: 29/11/2012

LA TETA Menjar & Beure: todos los derechos reservados

Las fotografías, imágenes y textos contenidos en esta web son propiedad exclusiva de LA TETA Menjar & Beure.

En ningún caso el acceso a la página implica una renuncia, transmisión o cesión total o parcial de tales derechos, ni concede derecho alguno de utilización, reproducción o comunicación pública de los contenidos sin la autorización de LA TETA Menjar & Beure.

Última modificación de esta página : 29/11/2012

LA TETA Menjar & Beure: all rights reserved

The photos, images and texts included in this web page are exclusive property of LA TETA Menjar & Beure.

In any case, the access to the page involves a renounce, transmission or cession total or partial of these rights and does not allow any right of public use, reproduction or comunication of the contents without permission of LA TETA Menjar & Beure.

Last modification of this page: 29/11/2012