*Les nit especials, una copa una tapa son a concretar